Je gaat zo 2 keer iets aannemen

De 1e keer neem je het aan en kijk je de ander aan en geef je blijk van waardering. Laat je zien dat je dankbaar bent.

De 2e keer neem je het aan zonder echt te reageren.